SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.
BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı bütünleşik bir yapıda;


 • Sosyal Amaçlar, Ekonomik Amaçlar ve Ekolojik Amaçlardan oluşuyor.
Awesome Image

OKULLAR İÇİN MENTORLUK PROGRAMI

Dünyanın Geleceği Mentorluk Programı; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kariyer ve yaşam becerilerine dönüşecek bir gelecek hafızası geliştiriyor.

KURUMSAL MARKALAR İÇİN MENTORLUK PROGRAMI

Kurumsal uygulamalarda, iş dünyasında sürdürülebilirlik değerlerini ve sürdürülebilirlik politikalarının içselleştirilmesi için gereken kültürü geliştiriyor.


Şirket çalışanları arasında veya
 • Kurum çalışanları - çalışanların çocukları
 • Kurum çalışanları - kardeş okul öğrencileri arasında düzenlenebilir

Ayrıca Kardeş Okula
 • Dünyanın Geleceği Kutu Oyunu
 • Teknoloji altyapı destekleri (bilgisayar, tablet vb)
 • Sürdürülebilirlikle ilgili Kütüphane Kaynakları
 • Eğitim materyalleri (SKA’larla ilgili poster, ajanda, vb ihtiyaçlar)
 • Hazırladığımız diğer oyunlar
 • Öğretmenler için Müfredat Geliştirme Danışman Eğitimi


TANITIM VIDEO

Awesome Image  Modüller


 • Yoksullukla Mücadele
 • Sağlık ve Refah
 • İnsan Odaklı Nitelikli Eğitim
 • Güvenli ve Adil Yaşam
 • Sürdürülebilirlik
 • İklim ve Ekosistem

 • Okul yıllarında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı sorgulayan, proje fikri geliştiren çocuklar, yetişkin bireyler olduklarında, her ne iş yaparsa yapsın, nerede yaşarsa yaşasın, dünyaya ve topluma sorumluluklarının bilincinde, özenli davranır.
  Kimseyi geride bırakmadan, ortak iyi için uğraşır..

Awesome Image

Mentor - Menti
Yorumları

NEDEN ÇEVRİMİÇİ
MENTORLUK PROGRAMI?

 • Güvenli internet ortamında, farklı yaşta bir bireyle öğrenme ortaklığı,
 • Öğrenme için hedef ve yol haritası belirleme,
 • Sorgulayarak, ortak akıl geliştirme,
 • Sinerjiyi deneyimleme, küresel ve yerel sorunlara çözüm üretme,
 • Özeleştiri, bireysel ve grup ortak değerlendirme,
 • İnsan ve sürdürülebilirlik odaklı tasarım becerilerini geliştirme,
 • Bir STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) uygulaması: Bilgiyi, projeyle ürüne dönüştürme,