Sponsorluk

I. Çocuklarla markanız arasında bir gönül bağı oluşturun.

SDG4Kids Sürdürülebilir Çocuk Oyunu klasik kutu oyunlarından farklı olarak eğlendirirken bilgi ile birlikte çözüm üreten bir sistemde kurgulandı.

Her bir kart ile bilgi verirken çocukların davranışlarını tekrar kontrol etmeleri için basit sorular hazırlandı. Her bir kart ayrı bir soruna çözüm sunma imkanı sağlıyor. İçeriği ve uygulanış şekliyle markanızın sponsorluğunda ülkemizin pek çok noktasına, okullarına dağıtımı yapılacak olan SDG4Kids Sürdürülebilir Çocuk Oyunu ile kurumunuz ile çocuklar arasında bir gönül bağı kurulmuş olacaktır.

II. Farkındalık yaratırsınız.

SDG4Kids Sürdürülebilir Çocuk Oyunu sponsorluk çalışmalarınız ile kurumunuz adına BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin tamamına yönelik bir farkındalık yaratırsınız.

Bu farkındalığı daha spesifik hale getirmek için ürün ve hizmetlerinizin bir bölümü veya tamamına yönelik özel başlıklar seçerek kuruluşunuzu bir ya da birkaç hedef bazında öne çıkarabiliriz.

III. Halkla İlişkiler çalışmalarınız için önemli bir argümana sahip olursunuz.

Faaliyet süreniz kapsamında kuruluşunuzdan bu güne kadar farklı konularda sosyal sorumluluk projeleri ve halkla ilişkiler çalışmaları yapmış ve bunlardan olumlu yansımalar da almışsınızdır.

Sürdürülebilir yaşam, iklim değişimi, su ve karasal yaşam alanları, yenilenebilir enerji, açlıkla mücadele, yoksullukla mücadele, insan hakları ve daha pek çok konuyu ele alan SDG4Kids Sürdürülebilir Çocuk Oyunu size çok özel ve farklı bir halkla ilişkiler çalışma alanı yaratacaktır.

IV. Kurum çalışanlarınız ve çocuklarına yönelik bir etkinliğe sahip olursunuz.

Kurum içi eğitimler ve etkinlikler dönemsel olarak başvurulan ve gerek idari, teknik, yönetsel, mesleki becerilerin gelişimi boyutunda, gerekse kurum içi sosyalleşmeyi artırma, moral motivasyonu ve verimliliği yükseltme boyutunda önemli çalışmalardır.

SDG4Kids Sürdürülebilir Çocuk Oyunu kurum çalışanlarınızın da oynayarak öğrenebileceği, ebeveyn veya yetişkin olarak ailelerinde ve yakın çevrelerindeki alt yaş gruplarıyla paylaşabilecekleri bir nüvededir. Bu yapısıyla sadece profesyonel bir workshop olmanın artılarını değil aile bireyleriyle birlikte çalışanlarınızı bütüncül geliştirmenin artılarını da size sunar.

Kutu oyunlarının çocuklar için en cazip yönleri içlerinden neler çıkacağının tam olarak bilinmemesidir. Daha önce bu oyunu oynamış veya gözlemlemiş olsa bile her çocuk kendisine veya sınıfına ait olan kutu için ayrıca bir heyecan ve merak duyar.

Dünyanın Geleceği Oyunu içeriği,

 • 1 adet, ön-arka-tüm yanlarda oyuna dair bilgiler ve görsellerin yer aldığı ‘Kutu’,
 • 100 adet, önlü arkalı baskılı ‘Hedef Kartları’,
 • 17 adet, önlü arkalı baskılı ‘Joker Kartaları’
 • 1 adet, ‘Dünyanın Geleceği Oyunu’ Moderatör Klavuzu
 • 1 adet, ‘Dünyanın Geleceği Oyunu Kitabı’,
 • 1 adet ‘Oyun Haritası’,
 • 2 adet farklı renklerde ‘Piyon’,
 • Başlangıç ve oyun devamı için 1 adet numaralı ‘Zar’.
 • Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını kapsam ve içeriği hakkında genel bilgiler vererek çocuklarda farkındalık yaratmak.
 • Dünyada bu sorunların varlığını ve bunların çözümlerinin de mümkün olduğunu çocuklara ve ebeveynlerine gösterebilmek.
 • Amaçların alt maddelerini ‘100 Hedef Kartı’ başlığı ile tespit edip, çözüm üretmeye yönelik bilgi akışı ve fikir üretimi yaratmak.
 • Sorunların büyüklüğüne rağmen bakış açılarımız ve eylemlerimizi değiştirerek tek tek bireyler olarak çözüme çok önemli katkı sunabileceğimizi öğretmek.
 • Oyun minimum 2 kişi ile oynanabilir.
 • 2-3-4 gibi sayılarda oyun tekli oynamaya uygun altyapıdadır.
 • Maksimum 4 takım ile oynamak mümkün.
 • Takımlar için sayı önerimiz yok. Özellikle sınıf veya etkinlik salonu gibi ortamlarda her takım ikişer kişiden oluşabileceği gibi 3 ya da 4 kişilik takımlarla oyuna katılım sağlanabilir.
 • Takımlar halinde oynanmasının çoklu katılımı sağlamak, fikir alışverişinde bulunulması, bu alışveriş esnasında çözüme yönelik alternatifler üretimi, önerilerini analizi gibi artıları mevcuttur.
 • Dünyanın Geleceği Oyununun eğitim kurumlarında müfredat kapsamında ilgili derslerin ilgili ünitelerinde oynanmasını salık veriyoruz ancak bu oyunun sadece eğitim kurumlarında ve ders saatlerinde oynanması gerekliliğini getirmiyor.
 • Oyun oynayabilecek en az 2 kişinin bir arada bulunduğu her ortamda oynanabilir.
 • Kutunun kendisinin ve içindeki ürünlerin hacminin küçüklüğü en büyük avantajdır ve kutunun kendisi de ön-arka yan yana getirilip ters çevrildiğinde size oyun alanı yaratabilmektedir.

Çalışma masası, sehpa, yemek masası, mutfak masası, yerdeki halının üzeri veya açık alanda çimenlerin üzeri, parktaki bir bankın üzeri, yani kısaca aklınıza gelebilecek her ortamda bu oyunu rahatlıkla

 • Küresel sorunları öğretir.
 • Küresel sorunlara yönelik farkındalık yaratır.
 • Çocukları küresel sorunlara çözüm bulmaya yönelik eyleme geçirir.
 • Çocuklarda empati kurma duygusunu geliştirir.
 • Empati duygusundaki bu gelişim dünyanın herhangi bir yerinde insanların ve doğanın nelere maruz kaldığını algılama ve çözüm odaklı düşünmeye yönelik gelişim yaratır.
 • Çocuklar tüm dünyada aynı dili konuşmuyor olsalar bile küresel sorunların çözümlerine yönelik ortak paydalarda aynı platformda buluşabilirler.

Dünyanın Geleceği Oyunu; eleştirel düşünme, tartışma, yansıtma, dinleme, savunma kültürü̈ için bir araç sunuyor.
Küresel ve yerel ölçekte sürdürülebilirliğin sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarına ve aralarındaki sistemsel ilişkiye farkındalık sağlıyor.
Disiplinler üstü bilgiyi sentezlemek ve bilgiyi yaşam ile ilişkilendirerek kalıcı hale getirmek için bir bağlam çerçeve sunuyor.
Yerel ve küresel sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm sunarak, kolektif katılım sağlamamız için alan açıyor.
Duygularımızı düşüncelerimize, düşüncelerimizi davranışlarımıza dönüştüren bir duygu temelli sürdürülebilirlik aracı sunuyor.
Inovasyon için yaratıcı özgüven ve 21.YY becerilerini temellendiriyor.

 • BM Sürdürülebilir Büyüme Hareketini hızlandırıcı öğretmenlere öncülük etmek.
  Öğrencileri daha katılımcı-yaratıcı kılan, onlara içsel motivasyonla öğrenmesinin sorumluluğunu alacakları, hata yapma korkusundan uzak güvenli bir öğrenme deneyimi için ortam sunmak.
  Öğrenme yoldaşı, kolaylaştırıcı öğretmen rolünün özümsenmesi.
  Eleştirel Düşünme-Yaratıcı Problem çözümü̈, iletişim ve işbirliği tabanlı deneyimsel öğrenme ortamı yönetme becerisi edinmek.
  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile disiplinler üstü temaları ve müfredat kazanım hedeflerini ilişkilendirmek .
  Deneyimsel Öğrenme Teorisi ve Döngüsü̈.
  Oyunun diğer deneyimsel öğrenme-öğretme yaklaşımları ile birlikte kullanımı.

Çocukların duygusal ihtiyaçların karşılanacağı güvenli bir etkileşim ortamı,
Çocuklarını güçlü ve gelişime açık alanları ile tanıma,
Sosyal muhakeme, ileri düşünme ve düşünceleri etkili ifade etme becerilerini destekleme,
Öz saygı ve yaratıcı özgüven geliştirmelerini destekleme,
Kişisel farkındalık edinmelerine ve görüşlerini dayandırdıkları adalet, eşitlik, farklılıklara saygı gibi değerlerini netleştirmelerine katkı,

Dünyanın Geleceği Oyunu ile tanışan, çocuklar la birlikte bu oyunu oynayan, inceleyen ve fikir edinen her birey;

 • Tüm dünyada barış ve eşitlikçi dağılım hakkında bilgi sahibi olabilir,
 • İklim değişikliği ile eş zamanlı ve genele yayılan bir eylem planını uygulama konusunda harekete geçebilir,
 • Denizlerin, karaların ve atmosferin kirletilmesine yönelik bir karşı duruş sergilemek ve alternatif çözüm önerileri üretmek adına faal olabilir,
 • Daha az tüketim ve daha temiz bir dünya yaratma arzusu ama hepsinden önemlisi de, ‘ardımızda yaşanabilir bir gezegen’ bırakabilmek için neler yapabilirim sorusunu kendisine sorup eyleme geçebilir.