Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması

Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi

Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi

Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi

Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması

Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınması

Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi

Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması

Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi

Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı

Karasal ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi, çölleşme ile mücadele, arazi bozulumunun iyileştirilmesi ve durdurulması ve biyolojik çeşitlilik kaybının engellenmesi

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası

Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın canlandırılması

Küresel Hedefler, her yerde ve kalıcı bir şekilde yoksulluğu sona erdirmekle başlayarak 2030 yılı sonuna kadar politikalara rehberlik edecek